Naša dejavnost in ponudba

Na vaše povabilo si ogledamo poslovne prostore. To je pomembno, saj ima vsak poslovni prostor svoje značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri rastlin (svetloba, vlaga, temperatura..). Na osnovi opravljenega ogleda in vaših želja vam izdelamo predlog hortikulturne ureditve. Izberemo odporne in dekorativne rastline, ki ustrezajo vašemu poslovnemu ambientu in tudi okrasne lonce, ki se skladajo z notranjo opremo.

Ogled vaših poslovnih prostorov

Ogled je brezplačen. Ko se odločate za rastline, je pomembno poznati značilnosti poslovnega prostora (svetloba, vlaga, ambient,..).

Svetujemo izbor rastlinja

Na podlagi razmer v prostoroih vam svetujemo izbor rastlin, ter izdelamo načrt postavitve.

Rastline  nasadimo, ter jih vzdržujemo

Rastline nasadimo in po dogovoru tudi vzdržujemo. Glede na predhodni ogled vam pripravimo ponudbo za nasaditev. Skrb za zalivanje in presajanje na osnovi dogovora z vami, lahko prevzamemo mi.